Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

Do zadań oddziałów Szpitala należy w szczególności:

  • zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej,
  • rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia (prowadzenie działalności diagnostycznej i leczniczej w ramach posiadanych specjalności),
  • porwadzenie rehablitacji osób objętych leczeniem,
  • wykonywanie badań diagnostycznych,
  • udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
  • szkolenie i doskonalenie personelu medycznego,
  • prowadzenie działalności nakowo - badawczej,
  • stała współpraca z klinikami i oddziałami terenowymi towarzystw naukowych w zakresie organizacji i udziału w posiedzeniach i zjazdach naukowych, konsultowaniu i przekazywaniu do leczenia w przypadkach trudnych